سوالات متداول


سوالات متداول

1چه زمانی فیلتر هوای خودرو را تعویض کنیم؟
فیلتر هوا می بایستی در هر 6000 تا 10000 مایل جایگزین گردد. در حالت بهینه بهتر است که روغن نیز همراه با فیلتر هوا تعویض شود. اگر روغن را تعویض نمی کنید، حتما وارسی کنید. هزینه زیادی برایتان ندارد و در شرایطی ممکن است از هزینه های گزاف بعدی جلوگیری کند. گذشته از این مسائل فیلترهای موجود در بازار کیفیت ها و طول عمر های متفاوتی دارند. حتما به نکاتی که در مورد طول عمر آن فیلتر نوشته شده توجه کنید.
2چگونه مطلع میشویم فیاتر هوای خودرو را باید تعویض کرد؟
افزایش چشمگیر مصرف سوخت مشکل احتراق، روشن شدن آهسته یا اشکال در روشن شدن مشکل احتراق در موتور نرم و روان کار نکردن موتور روشن شدن چراغ سرویس موتور
3چه زمانی فیلتر روغن خودرو را تعویض کنیم؟
شما اگر یک فیلتر روغن برای خودرویتان نصب کرده باشید بهتر است بعد از هر بار تعویض روغن آنرا نیز تعویض کنید ولی میتوانید اگر روغن ۵۰۰۰ کیلومتری در خودرو ریخته باشید می توانید بعد از دو مرتبه تعویض روغن فیلتر روغن خودرویتان را تعویض نمایید اما اگر روغن ۲۰۰۰۰ کیلومتری به کار برده باشید بهتر است بعد از تعویض روغن فیلتر روغن را عوض نمایید.
4چه زمانی فیلتر کابین خودرو را تعویض کنیم؟
تعویض فیلتر کابین خودرو ، در فواصل توصیه شده در دفترچه سرویس های ادواری خودرو که توسط سازنده همراه با خودرو ارایه شده است میبایست تعویض گردد و یا حتی در مناطقی که در آن دوده و گرده شایع تر است، در فواصل کوتاهتر ، به مسافران اجازه می دهد تا با استنشاق هوای پاک و تازه ، از سفر خود لذت ببرند.